Sipas marreveshjes Artizanal

Shëno si spam Jo ne kategori të duhur. E dyfishuar E Skaduar Ofenduese

Art - Koleksion Data e publikimit.: 10/07/2017
  • Qyteti: Shkodër
  • Adresa: Lagja Top Hane

Punime te ndryshme me dru, Artizanal


Telefon: 0692970467

Kontatko autorin.

Informata te dobishme.

  • Mos u bene pre e mashtrimeve, mos paguani nepermjet Western Union
  • Takohu me bleresin / shitesin ne vende te sigurta
  • Publikime.Com nuk eshte pjese e asnje tranksacioni
  • Informo publikime.com per cdo parregullesi